Allahs enhed

Her skal du lære om Islams trosprincipper. Det er nogle vigtige grundregler, som enhver muslim skal tro på.

Allah siger i Sura 35 ayat 15: Åh I mennesker! Det er jer, som har brug for Allah, men Allah er rig (har ikke brug for noget), og al pris værdig.

Det første en muslim bevidner, er troen på Allah, den eneste Gud og Almægtige Skaber.

 As’shadu an’ la illaha il Allah

 Allah (swt) har givet os Islam, og fortalt os, hvordan vi skal tilbede Ham, for at få al den dejlige velsignelse og belønning, som vil føre til paradiset insha’Allah.

 Islam er det sidste Budskab, som er nedskrevet i Koranen.

Koranen er også den sidste bog fra Allah. I Koranen kan vi læse om, hvordan Allah vil have, at vi skal leve i denne verden.

 Allah er det arabiske ord for Gud. I Danmark sige man Gud, men alle muslimer i verden kalder Gud for Allah.

Allah siger i Koranen, at Hans navn er Allah. Fra Koranen og profeten Muhammads Sunnah kender vi 99 navne på Allah.

 Allah er den eneste Gud, der findes. Han har skabt alt det, vi kender, og alt det, vi ikke kender.

Vi beder til Allah, vi elsker Allah, for Allah elsker os. Vi vil gerne gøre det, som Allah siger, vi skal gøre, for Allah kender os bedst og ved hvad vi har brug for.

* Kender du nogle navne på Allah (swt)?

Som vi har læst, har Allah (swt) ikke brug for os. Han er helt uafhængig af alt og alle. Allah (swt) har ikke brug for nogen hjælpere. Han er den, der ser alt, hører alt, ved alt og kan alt. Der er intet i hele universet, der ligner Allah (swt).

Der er ingen mennesker, der har set Allah (swt). Og vi må ikke forestille os, hvordan Allah (swt) ser ud. Men Allah har lovet, at de mennesker, der kommer i Paradiset skal se Ham.

Allah (swt) er god og kærlig, og giver os, hvad vi har brug for. Allah hører os altid, når vi beder til Ham om hjælp. Og Han passer på os.

Allah siger i Sura 2 ayat 186; Og når min tjener spørger dig (Muhammad) om Mig, så sig Jeg er virkelig nær ham. Jeg hører ham, når han kalder på Mig. Så lad dem adlyde Mig og tro på Mig, så de må blive retledet.

Allah er den Største og Mægtigste. Han har skabt alle ting – og selvfølgelig også alle mennesker. Allah har givet os love og regler at leve efter.

Hvis vi ikke havde nogen regler, ville det være svært for os at finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og måske ville de onde få al magten, hvis ikke Allah (swt) og profeterne, havde lært os den rigtige og gode opførsel.

* Kender du nogen af de regler, som Allah (swt) har givet os?

* Hvad synes du er en god handling?

* Hvad synes du er en ond handling?

Allah er den mest Tilgivende. I Koranen lover Allah (swt), at vi kan få tilgivelse for alt, hvis Allah vil, når vi ikke tror på andre guder end Ham.

I Sura 112, siger Allah: Sig, Han er Allah den Eneste, Allah den Evige Uafhængige. Han avler ikke (børn), og Han er heller ikke (Selv) født. Og ingen er ligesom Ham.

Det er da meget klart og tydeligt, at vi kun skal tro på den Eneste Gud – Allah.

* Kender du nogle mennesker, der tror på andre guder end Allah (swt)?

* Ved du, hvad en afgud eller idoler er?

Allah fortæller os i Sura 112, at Han ikke er far eller mor til noget menneske. Allah er slet ikke et menneske som vi. Allah siger også, at Han ikke er født. Det er kun skabninger som os og dyrene, der bliver født.  

Uthman (raa) fortalte, at Muhammad (saws) sagde: ”Den person, som dør og er overbevist om, at der kun findes én Gud, Allah, vil komme i Paradiset.” (Muslim)

Allah (swt) har altid eksisteret. Før alt andet fandtes i verden, ja i hele universet, var Allah der allerede.

Alt, hvad vi kender i verden, vil en dag dø og forsvinde, kun Allah (swt) vil være tilbage, for at vække os op til et nyt liv. Troen på én Almægtig Gud kaldes på arabisk Tawhid.

 

 

TAWHID

Allah (swt)s Enhed

 Tawhid betyder sprogligt; at gøre noget til én eller at kalde det én. Når noget bliver gjort til én kaldes det også en enhed.

Det islamiske ord Tawhid betyder, at tro på, at Allah (swt) er den eneste gud. Og vi gør alt, for at opnå Allah (swt)s tilfredshed.

 For eksempel: Bønnen (salah) skal kun være for Allah (swt), at ofre noget gøres kun i Allah (swt)s navn, at give gaver (sadaqa) skal kun gives for Allah (swt)s skyld, og Jihad skal kun kæmpes for islams skyld.

 Tawhid består af tre dele.

 1 Tawhid ar-Rubobeeyah:                    Enheden i Herredømmet

  2 Tawhid al-Asma was-Sifaat:        Allah (swt)s Navne og Egenskaber

 3 Tawhid al-Ebaadah:                          Enheden af Tilbedelse

 

 

1. Enheden i Herredømmet

 Tawhid-Rubobeeyah betyder, at vi ved, at Allah (swt) er den eneste, der har fuldstændig magt i universet. Han skabte alt, da der intet eksisterede; derfor bliver Han kaldt al-Khaaliq, Skaberen.

 Allah (swt) er den, som har givet alle ting magt til at gro, til at bevæge sig, til at forandre sig; derfor bliver Han kaldt ar-Rabb, Herre over alle ting. Intet sker uden det, Han tillader at ske; derfor bliver Han kaldt al-Malik, Kongen over Universet.

 Når nogen laver en ond ting, ved vi, at Allah (swt) har givet ham evnen til at tænke på onde ting, og en krop, som kan gøre de onde ting, og at det var med Allah (swt)s tilladelse, at han blev i stand til at udføre de onde ideer.

 Vi skal ikke sige, at det var Allah (swt), der fik ham til at gøre de onde ting, for et menneske vælger selv om det vil lave onde ting.

 I stedet for skal vi sige, at Allah (swt) har givet ham magt til selv at tænke og lave noget ondt, men han kunne ikke have gjort noget ondt, uden at Allah (swt) har tilladt at det skete, og han kunne ikke have tænkt på at gøre noget ondt, uden at Allah (swt) havde givet ham muligheder for at gøre det.

 Allah (swt) kontrollerer alt hvad der sker – godt eller ondt. Når vi ønsker at undgå noget dårligt eller når vi ønsker at få noget godt, skal vi vende os til Allah (swt) og bede Ham om hjælp.

Hvis vi tror at andre mennesker eller ting kan hjælpe os, har vi ødelagt vores forståelse af Tawhid, Allah (swt)s Enhed, og vi har lavet den største synd i religionen, som hedder shirk.

 Det samme gælder, hvis vi tror på at nogle ting kan bringe ulykke, som for eksempel; et knust spejl. En sort kat, der løber over vejen, så har vi også ødelagt vores Tawhid, og lavet den store synd shirk.

 Ting - som nogle mennesker tror, kan hjælpe og beskytte dem kan for eksempel være: En hestesko over døren. At smide salt over venstre skulder. At banke tre gange under bordet. At gå med lykkeamuletter om halsen eller sat fast på sit tøj.

 

1.   Allah (swt)s navne og egenskaber.

 Tawhid al-Asma was-Sifat betyder at beskrive Allah (swt) med de navne og egenskaber, som Allah (swt) beskriver sig selv med i Koranen, eller som vi kender fra profeten Muhammeds (saws) Sunnah.

Fordi Allah (swt) er den Største, bliver Hans navne kaldt al-Asma al-Husna (de smukkeste navne). Allah (swt) siger i Koranen:

 ”Allah (swt), der er ingen Gud uden Ham. Han har de smukkeste navne.” (20/8)

 Alt det, der eksisterer, har egenskaber eller kvaliteter som netop dét kendes for. Vi ved fra videnskaben, at dyr er anderledes end planter i deres egenskaber. Dyr kan bevæge sig, og de fleste af dem passer på deres unger, men de egenskaber har planter ikke.

 På samme måde, beskriver hver af Allah (swt)s navne en bestemt egenskab, som kun tilhører Ham. For eksempel kalder Allah (swt) sig selv al-Awwal. Den Første, som betyder, at før noget andet var til, var Allah (swt) til.

Intet eksisterede før Allah (swt), for Allah (swt) har skabt alting. En person kan blive den første i en kamp eller i et spil, men han kan ikke være den første - før alting.

Hverken Allah (swt)s navne eller Hans egenskaber er de samme som dem Hans skabninger har.

 Vi skal ikke give Allah (swt) de egenskaber som skabningerne har, og vi skal heller ikke give skabningerne Allah (swt)s egenskaber. Allah (swt) siger i Koranen:

 ”Der er intet lig Ham og Han ser og hører alt.” (42/11)

 I Bibelen, der består af Evangeliet, som er den kristne del og Torahen, som er den jødiske del, skriver de at Allah (swt) brugte de første seks dage til at skabe universet, og Han sov på den syvende dag. Så de tager enten søndag eller lørdag som hellig dag, hvor det at arbejde anses for en synd. Det er forbudt at gøre Allah (swt) til et menneske, og tro at Han kan blive træt og trænge til at hvile sig, dermed har de begået den største synd, Shirk. I Koranen siger Allah (swt):

 ”Allah (swt), der er ingen gud ved siden af Ham. Han er den Levende, den Uafhængige. Han bliver ikke træt, og Han sover ikke.” (2/255)

   

3.   Enhed i Tilbedelsen

 Tawhid al-Ebaadah betyder, at vi retter alle vores bønner til Allah (swt), for Han er den éneste, der kan besvare dem og hjælpe os.

Der er nogen mennesker, som siger, hvis du vil klage over noget på skolen, kan du ikke som elev gå direkte til inspektøren, men du skal sige det til din lærer, og så går han til inspektøren med din klage.

 Nogen siger også, at det er bedre at spørge profeter og hellige mænd, som er nær Allah (swt), om de vil bede for dig. Hvis man tror sådan er det også ligesom at gøre Allah (swt) til et menneske, der kræver et mellemled. Men sådan er Allah (swt) ikke, Han hører og ved alle ting, så det er ikke nødvendigt for nogen, at bruge en anden for at henvende sig til Allah (swt). Allah (swt) siger i Koranen:

 ”Og din Herre siger, påkald Mig (i bøn) og Jeg vil svare dig.”

(40/60)

 Derfor er det en stor synd, Shirk, at bede til profeter eller de mænd, som nogen kalder Helgener og tro, at vores bønner vil nå Allah (swt), og at Allah (swt) gennem dem vil svare på vores bøn.   

 Det skal nævnes, at tilbedelse i Islam er mere end vores fem daglige bønner (salah). Hvis vi følger det Allah (swt) har gjort halal (tilladt) tilbeder vi også Allah (swt). Hvis vi holder os fra det Allah (swt) har gjort haram, er det også at tilbede Allah (swt). Hvis vi følger nogen der laver deres egne love er det det samme som at tilbede dem. Allah (swt) siger i Koranen:

 ”De har taget deres præster og munke som deres herre ved siden af Allah (swt).” (9/31)

 Adee ibn Hatim sagde: ”Vi plejede ikke at tilbede dem,” men profeten (saws) sagde: ”Har de ikke gjort det haram som Allah (swt) har gjort halal – og I har også gjort det haram. Og de har gjort halal, hvad Allah (swt) har gjort haram, og I gjort det også halal?” Han svarede ”Ja.” Derefter sagde profeten (saws): Dette er jeres tilbedelse af dem.”

(Tirmizi)

 Der var for eksempel nogle kristne præster, der forbød at gifte sig med mere end én kone, og at gifte sig med den første kusine, og de forbød andre præster at gifte sig, og de forbød også folk at blive skilt.

 De gjorde det tilladt at spise svinekød og drikke alkohol, og de gjorde det tilladt for mænd at gifte sig med andre mænd, og de fremstiller billeder af Gud og profeter.

TAWHID – TILBEDELSE

 

 Formålet med skabelsen

 Det er meget vigtigt, at vi forstår formålet med vores skabelse, ellers kan vi let spilde vores tid med noget som ikke rigtigt har nogen værdi. For eksempel, hvis børn skulle gå i skole, uden at vide hvorfor de blev sendt til skolen, ville alle sikkert begynde at lege, og det ville de fortsætte med, indtil én fortalte dem hvorfor de egentlig skulle gå i skole.

Allah (swt), som er den mest Vise, ville ikke skabe os uden et formål, for enhver som gør noget uden, at der er en mening bag, bliver betragtet som meningsløs eller fjollet, og det ville Allah (swt) aldrig være.

Et eksempel mere, hvis en person lavede en maskine, som intet kunne, ville vi synes han var skør. Eller, hvis en kom og bankede på en dør og han blev spurgt, hvem han ønskede at tale med, og han svarede ’det ved jeg ikke’, og hvis han blev spurgt, hvorfor han bankede på døren, igen svarede, ’det ved jeg ikke’.

 Sådan en person ville blive sendt til behandling, for han er da skør. Den kloge person planlægger sine handlinger på forhånd, og gør tingene for det godes skyld. Derfor – må den Alvidende Allah (swt) også have skabt os med et meget vigtigt formål.

 Vi ved alle, at formålet med vores skabelse ikke er så indlysende endda, ellers ville vi jo alle have været bevidst om det, og have travlt med at gøre de samme ting. Fordi formålet på en måde er skjult for os, har den Barmhjertige Allah (swt) åbenbaret og fortalt os om det gennem profeter. Nogle af de profeter har også fået sendt bøger med Allah (swt)s ord.

 Allah (swt) kunne have sendt engle med budskabet, eller åbenbaret det på en anden mirakuløs måde, så ingen ville have været i tvivl om deres formål, men Allah (swt) valgte at sende mennesker til menneskeheden, så Han kunne prøve deres tro (iman).

 Allah (swt) lod profeterne gøre forskellige mirakler, for at vise folk, at de var sendt af Ham. Allah (swt) forklarer i Koranen, som er den sidste åbenbaring bragt til os af den sidste profet Muhammed (saws), nøjagtig hvad formålet var med vores skabelse. Allah (swt) siger:

 ”Sandelig Vi har sendt til alle nation en budbringer som sagde: Fortag (Ebaadah) tilbedelse af Allah (swt).” (16/37)

 Allah (swt) sagde også:

 ”Jeg har kun skabt jinn og mennesker, for at de skal tilbede Mig.” (51/57)

 Derfor er vores formål med livet at tilbede Allah (swt).

   

Betydningen

 Hvis vi skal tilbede Allah (swt) på en ordentlig måde må vi vide, hvad Ebaadah betyder. Ebaadah bliver ofte oversat med ’tilbedelse’, som betyder en blanding af: ære, respekt, kærlighed og frygt rettet mod Allah (swt), en god eller en hellig hensigt. På arabisk betyder Ebaadah: at underkaste sig og at være underdanig, det gør os villig til at tjene i den laveste stilling. Det betyder også: overgivelse af sig selv og sine rettigheder til Allah (swt), som kommer fra ordet Abd, der betyder ’slave eller tjener’.

 Den islamiske mening af Ebaadah er at adlyde Allah (swt), ved at gøre hvad som helst Han har beordret, og undgå hvad Han har forbudt. Denne form for adlydelse kaldes Ebaadah, for den indeholder både at tjene Allah (swt) og overgivelse af ens vilje til Allah (swt)s vilje. Det er derfor, at det bedste navn en muslimsk mand kan tage er ’Abd Allah’ (Abdullah), som betyder slave eller tjener af Allah (swt). Det bedste navn for en muslimsk kvinde er Amah Allah  (Amatullah).

 Ibn Umar (raa) har berettet, at Allahs Sendebud (saws) sagde: ”Sandelig, de mest elskede navne af Allah er Abdullah og Abdurrahman.” (Muslim og Abu Daoud)

 Profeten Muhammed (saws) foretrak også navnet Abd, når han hentydede til sig selv, han sagde: Overdriv ikke, når I priser mig, på den måde som de kristne gør med hensyn til Jesus (as) – Mariams søn, for sandelig, jeg er kun en slave (Abd) af Allah, så omtal mig som Abd’Allah og Allahs Sendebud.” (Bukhari og Muslim)

 Ebaadah er islams kerne, for ordet ’islam’ betyder overgivelse af ens vilje til Allah (swt), det er det højeste niveau af lydighed et menneske kan nå. Vores fysiske krop har ingen valg, den adlyder Allah (swt)s love, i almindelig tale kaldet ’naturens lov’ (deen ul-fitr), for alle de indre organer fungerer akkurat som Allah (swt) har bestemt. Derfor kan vores krop betegnes som værende muslim, for den er underkastet Allah (swt) ligesom resten af skabelsen.

Men vores sind, som styres af vores ego (nafs), har muligheden for at vælge, om det vil underkaste sig Allah (swt)s sociale og åndelige love - eller ikke. Vores krop består blandt andet af et ego (nafs), som vi selv kan styre, og vi har en sjæl (ruhr), som vi ikke selv styrer. Når vi har fortaget det psykiske valg, at bringe vores ego på linie med resten af skabelsen, og acceptere Allah (swt)s overhøjhed, bliver vi troende muslimer i ordets fulde betydning. Dette valg kan udtrykkes på to måder:

 1. De ord, der tilkendegiver troen (trosbekendelsen)

”La ilaha illAllah (swt)” Ingen er værdig til tilbedelse end Allah (swt).

 Muhammed – Rasoulullah” Muhammed er Allahs profet.

 2. I handlinger som tilbedelse, bøn, obligatorisk skat, faste og  

     pilgrimsrejse.

 Da islam dækker alle aspekter af livet, kan enhver handling i en muslims liv blive en handling af Ebaadah (tilbedelse), hvis han adlyder Allah (swt)s love, ved at leve sit liv ifølge Profeten (saws), kan selv den mindste og mest simple handling blive Ebaadah. For eksempel, hvis man begynder sine daglige måltider med den korte bøn: Bismillah (i Allahs navn); at spise og drikke med højre hånd, undgå at bruge guld og sølv bestik; undgå at spise for meget ved kun at fylde maven med en tredje del mad, en tredje del væske, og lade en tredje del være tom, for bedre at kunne trække vejret; og til sidst ende sit måltid med den korte bøn: Al-Hamdulillah (tak og pris til Allah). Den daglige måde at spise på bliver derved en handling af tilbedelse og en underkastelse af Allah (swt), som vi vil blive belønnet for.

   

Khalifa  

Så - hvis vi vil fuldføre vores formål i livet må vi finde ud af, hvad Allah (swt) ønsker af os i alle livets aspekter. Efter vi har fundet ud af, hvad der kræves af os, må vi handle efter denne viden, så det kan resultere i retfærdige gerninger. Hvis vores liv bliver i harmoni med Allah (swt)s love, bliver vi bedre og mere noble end alt andet af det skabte. Selv englene, der aldrig er ulydige overfor Allah (swt), vil være på et lavere niveau end os. Det kan ses af Allah (swt)s ordre til englene om at bøje sig for Adam (as):

 ”Og da Vi sagde til englene: Bøj jer for Adam, bøjede de sig alle undtagen Iblis.” (2/34)

 Allah (swt) viser på denne måde, at mennesker blev skabt for at være på et højere niveau end engle og andre skabninger. Iblis, en jinn, som var mellem englene, indså det og nægtede at bøje sig for Adam. Da Allah (swt) spurgte ham, hvorfor han ikke bøjede sig, svarede han:

 ”Jeg er bedre end ham. Du skabte mig af ild og skabte ham af jord.” (7/12)

 Hvis vi kan nå dette høje niveau af underkastelse gennem oprigtig Ebaadah, opfylder vi rollen som Allah (swt)s khalif (en statholder), der har fået ansvaret for at styre jordens befolkning og opretholde lov og orden mellem dem.  Det er formålet med menneskets skabelse i forhold til resten af skabelsen. Denne tilstand er opfyldelsen af Allah (swt)s erklæring:

 ”Og da Vi informerede englene og sagde: Sandelig, Jeg vil anbringe en khalif på jorden.” (2/30)

 Men hvis vi nægter at leve i overensstemmelse med Allah (swt)s love, og gør oprør ligesom Iblis, er vi på et lavere niveau end den laveste skabning. Det er, hvad Allah (swt) mener i Hans beskrivelse af dem, som går i mod Hans love:

 ”Sandelig, de er ligesom kvæg, nej, de er endnu mere vildfarende fra den rette vej.” (25/44)

 De, som ingen frygt har for Allah (swt), jager dyr for sportens skyld, indtil de har udryddet hele arter af dyr. Dyrene jager og dræber kun andre dyr, når de har behov for at spise. Islam siger, at det er forbudt at dræbe dyr for sjovt eller for sportens skyld. Det er det samme med industri-firmaer, der for egen profits skyld udleder farlige kemikalier i miljøet, så søer, floder og skove ødelægges rundt om i verden. Man kan aldrig finde dyr, der hensynsløst ødelægger miljøet. Islam forbyder ødelæggelse af miljøet selv under krig, og opfordrer til at plante træer samt beskyttelse af floder, søer og have.