Hadith fortællere

Imam Muslim

 

Lidt baggrundsviden om Imam Muslim.

Imam Muslims fulde navn er Abu’l-Hussain ‘Asakir-ud-Diin Muslim b. Hajjaj al-Qushayri al-Naisaburi.

Han blev født i Naisabur (Nishapur) i år 202 eller 206 efter Muhammads død. Hans forældre var religiøse, så han voksede op i en from atmosfære. Det lagde et uudsletteligt indtryk i hans sind og han levede hele hans liv som en Gudfrygtig mand og han holdt sig altid på den rette vej. Han var en helgen af høj kaliber. Hans fornemme moralkarakter kan meget vel dømmes ud fra det simple faktum, at han aldrig hengav sig til bagtaleri; en ret almindelig menneskelig svaghed.

Imam Muslim rejste bredt for at samle Hadith i Arabien, Egypten, Syrien og Irak, hvor han var med til foredrag hos nogle af de prominente Hadithgivere i hans tid: Ishaq S. Rahwaih, Ahmad bin Hanbal, ‘Ubaydullah al-Qawariri, Qutaiba b. Said og andre.

Efter endte studier slog han sig ned i Nishapur. Der kom han i kontakt med Imam Bukhari og han var så imponeret over hans uhyre viden indenfor Hadith og hans dybe indsigt i dem, at han holdt sig knyttet til ham frem til enden af hans liv. Han var også beundrer af en anden stor lærer i Hadith, Muhammad bin Yahya al-Dhuhali, og var regelmæssigt med til hans foredrag. Men da det kom til forskellige meninger imellem Muhammad bin Yahya og Imam Bukhari omkring den Hellige Koran, og det blev til fjendskab, tog Imam Muslim side med Imam Bukhari og opgav fuldstændig Muhammad bin Yahya. Han var en sand elev til Imam Bukhari.

Han skrev mange bøger og afhandlinger om Hadith, men den vigtigste af hans arbejde er samlingen (Jami’) af hans Sahih.Imam Muslim led store smerter ved at samle 300 000 Hadith. Han tog kun de Hadith, som mindst to pålidelige efterfølgere havde hørt fra to følgere (Sahaba), og dette princip brugte han hele vejen igennem, så efter et grundigt eftersyn havde han kun 4000 Hadith tilbage, ægtheden af dem er fuldt anerkendte. Han gav, i hans samling, en meget oplysende introduktion, hvori han angav nogle af de fremgangsmåder han havde fulgt i valget af hans materiale.  

Imam Muslim har til hans anerkendelse mange andre værdifulde bidrag til forskellige værker af Hadith litteratur, og de fleste af dem står stadig i behold i deres enestående form til den dag i dag. I blandt disse er Kitab al-Mus-nad al-Kabir, ‘Ala al-Rijal, Jami’ Kabir, Kitab al-Asma wa’l-Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Wijdan meget vigtige.

Imam Muslim havde en stor kreds af studenter, der lærte Hadith fra ham. Nogle af dem har en meget prominent stilling i Islams historie, Abu Hatim Razi, Musa b. Harun, Ahmad b. Salama, Abu Isa Tirmidhi, Abu Bakr b. Khuzaima, Abu ‘Awana og Hafiz Dhahabi.

Imam Muslim levede 55 år i denne verden. I dette korte tidsrum af hans liv brugte han mest tiden på at lære Hadith, i sit samlerarbejde og omkring dens lære og overlevering. Han blev ved med at være optaget i denne jagt, og intet kunne distrahere hans opmærksomhed fra dette Gudfrygtige arbejde. Han døde år 261 efter Muhammads død, og blev begravet i forstaden til Nishapur. Må Allah (SWT) have nåde med hans sjæl.

 

Kilde: Sahih Muslim.