For mange, mange tusinde år siden, levede der slet ingen mennesker på Jorden. Allah, den almægtige Gud, ønskede at skabe nogle mennesker, som skulle bede til ham og leve på Jorden. Så kunne de dyrke jorden og plante afgrøder og så korn. De kunne også bygge huse. Allah sagde derfor til englene: "Jeg vil skabe et menneske, som skal være Min statholder på Jorden.