Hadith fortællere

Imam Bukhari

 

Lidt baggrundsviden om Imam Bukhari og hans bog sahih Al-Bukhari  

Der er enighed om, at Imam Bukhari´s arbejde, er det mest troværdige af al arbejde indenfor Hadith litteratur. Troværdigheden af Al-Bukhari´s arbejde er så stor, at religiøse lærde indenfor Islam, siger omkring ham: “Den mest troværdige bog efter Allahs Bog (Al-Quran), er Sahih Al-Bukhari.

Imam Bukhari blev født den 13. i Shawwal måned, år 194 efter Hidjra, i Bukhara, i området nær Khurasan (Vest Tyrkistan). Hans oprindelige navn er Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Al-Bukhari.

Hans far døde, da han stadig var et lille barn og hans moder tog sig af ham. I en alder af ti, begyndte han at erhverve sig med viden om Hadith. Han rejste til Mekka da han var seksten år gammel, ledsaget af hans moder og en ældre bror.

Det ser ud til at Imam Bukhari elskede Mekka og dens religiøse Lærde, for han blev i Mekka, efter at have taget afsked til sin moder og bror. Han brugte to år i Mekka og tog så til Al-Madina. Efter at have tilbragt seks år i Al-Hijaz, der omfatter Mekka og Al-Madina, tog han til Basra, Kufa og Baghdad og besøgte mange andre steder, deriblandt Egypten og Syrien. Han kom igen til Baghdad, hvor han mødte mange religiøse lærde, der imellem Imam Ahmad bin Hanbal.

Som følge af hans ærlighed og venlighed og det faktum at han var troværdig, plejede han at holde sig væk fra prinser og ledere, af frygt for, at han ville være tilbøjelig til, at sige ting for at gøre dem tilfredse.

Mange historier er blevet fortalt om Imam Bukhari, om hans anstrengelser i at samle Hadith litteratur. Han rejste mange forskellige steder og samlede de dyrebare perler, der faldt fra læberne af den noble Profet Muhammad . Det er sagt at Imam Bukhari samlede over 300.000 Hadith, hvoraf han selv huskede 200.000 udenad, hvoraf nogle var upålidelige. Han var født i en tid, hvor Hadith blev eftergjort enten for at tilfredsstille ledere eller konger eller til at ændre religionen Islam.

Det er fortalt at Imam Bukhari, (før udarbejdelsen af Sahih Al-Bukhari) så i en drøm, at han stod foran Profeten Muhammad , med en vifte i hans hånd og drev fluerne væk fra Profeten . Imam Bukhari spurgte nogle drømmetydere og de forklarede hans drøm med, at han ville drive falsk tale mod Profeten , væk.

Så det blev en stor opgave for ham, at si de falske Hadith, fra de autentiske. Han arbejdede hårdt dag og nat og selvom han udenad, havde lært så mange Hadith, valgte han kun omtrent 7.275 med gengangere  og ca. 2.230 uden gengangere, hvoraf der ingen tvivl er om deres troværdighed.

Før han nedskrev hvert Hadith, lavede han Wudu, og bad en bøn på to Ra`kat, bønfaldt hans Herre.

Mange religiøse lærde i Islam, har ledt efter fejl, i den store bemærkelsesværdige opsamling - Sahih Al-Bukhari, men uden succes. Det er derfor, at de er enige om, at den mest autentiske bog efter Allahs Bog, er Sahih Al-Bukhari.

Imam Bukhari døde den første i Shawwal måned, år 256 efter Hidjra og blev begravet i Khartank, en landsby nær Samarkand.

Må Allah (SWT) have nåde med hans sjæl.

 

                                                                                      Dr. Muhammad Muhsin Khan

                                                                                      Islamisk Universitet, Al-Madina

                                                                                      Saudi Arabien