Hvad siger jeg når...

 

 

                                                

Jeg møder en anden muslim
As salamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Oversat: Må Allahs fred og Hans barmhjertighed og velsignelser, være med dig


 en bringer en hilsen til mig fra en anden.
Alaika wa alai-his salaamu wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Oversat: Må Allahs fred og Hans barmhjertighed og velsignelser, være med ham og dig.

                                                

  Før jeg skal spise

 

   Efter maden


Når man spiser ude
Allaahumma Baaik lahum fiimaa razaqtahum Waghfir lahum Warhamhum
Oversat: O Allah, velsign dem i hvad du har givet dem og tilgiv dem og vis dem barmhjertighed.

Når man slutter fasten
Allaahumma laka Sumtu Wa Bika Aamantu Wa`Alaa Rizqika Aftartu
Oversat: O Allah, jeg har fastet for Dig og jeg tror på dig og med Din forsørgelse slutter jeg min faste.

 

   

 

  

 

Når jeg går på toilettet (venstre fod først)

Allaahumma Inniy A'oodhu Bika minal Khubuth Wa Khabaa-ith
Oversat: O Allah, jeg søger din beskyttelse fra både hun djævle og han djævle.

Når jeg går ud fra toilettet (højre fod først)

Ghufraanaka. 

Alhamdulillahil lladhii adh-haba `annil Adhaa Wa `aafaanii
Oversat: Jeg beder om Din tilgivelse. 

Al pris til Allah, som befriede mig fra ubehag og gav mig lindring.

 

 

 

 

 

Når jeg hører profetens navn

                                   

 

 

Når man starter på noget nyt
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Oversat: I Allah, den nådiges og barmhjertiges navn.