Pilgrimsrejse (hajj)

 

 

 

LABAJK ALLAHUMMA LABAJK
LABAJK LAA SJARIIKA LAKA LABAJK
INNAL HAMDA
WAL NIÂMATA
LAKA WALMULK
LAA SJAARIIKA LAK

Her er jeg, oh Allah, her er jeg
Her er jeg, De har ingen partner, her er jeg
Sandelig al lovprisning, al yndest, og (hele) herredømmet tilhører Dem
De har ingen partner


 

"Sandelig det første hus, der blev bygget for mennesker, er det i Bakka (en dal i Makka), som en velsignelse og retledning for alverden. Det er et tydeligt tegn. Ibrahims plads. Den der betræder pladsen vil være i sikkerhed. Allah har pålagt menneskene valfart til huset, de som er i stand til at rejse dertil. Men hvis nogen benægter sin skæbne, er Allah uafhængig af alt det skabte." Al-Imran: 96-97

 

 

Pilgrimsrejsen, den femte søjle i Islam, er obligatorisk for alle muslimer en gang i deres liv. Denne pligt skal fuldføres i måneden dhûl-Hijja, hajj består af besøg i Allahs (swt) hus, Kabaen, på det hellige sted i Makka, i Saudi Arabien og udførelsen af ritualerne for pilgrimsrejsen. Den Hellige Koran siger i sura Al-Imran vers 98: "...Og for Allah er valfart til huset (Kabaen) pålagt menneskene -de af dem, der formår at drage dertil". 

På pilgrimsrejsen samles alle mennesker fra alle verdenshjørner på et sted på samme tid for at udføre ritualerne for pilgrimsrejsen, påkalde Allah (swt) og bede Ham om tilgivelse for deres synder. Samtidig er det en tid hvor samhørighed, hengivenhed og enighed blomstrer, fordi forskelle i rigdom, nationalitet, farve og sprog smelter bort.

At udføre pilgrimsrejsen betyder, at gennemføre Allahs (swt) befaling imens man søger efter belønning. Profeten Muhammad har sagt: "For en pilgrimsrejse, der er accepteret af Allah (swt) er der ingen anden belønning end Jannah (Parradis)".

 

Allah (swt) har gjort pilgrimsrejsen obligatorisk for den der:

 • er muslim

 • har nået puberteten. Hajj er ikke obligatorisk for børn, hvis de tager på pilgrimsrejse er den gyldig, hvis de er gamle nok til at forstå hvad de gør. Men den gælder ikke for den obligatoriske hajj.

 • har råd til rejsen.

 • har penge nok til at forsørge sin familie imens han er på rejsen.

 • er rask. Hajj er ikke obligatorisk for de, der er lamme eller syge (hvis rejsen gør sygdommen værre).

 • hvis kvinde, har en mand eller en af hendes familiemedlemmer hun ikke kan blive gift med (mahrîm) som hendes far, bror eller onkel til at rejse med hende.

 

Ihram (en tilstand man er i hvor ting, der normalt er lovlige på andre tidspunkter, er ulovlige) for pilgrimsrejsen har to aspekter: tid og sted. Det vil sige at en pilgrim skal gå ind i ihram på det rigtige tidspunkt og på det rette sted.
 • Det rigtige tidspunkt er i løbet af hajj måneden (Shawwâl, Dhûl-Qa'da og de første ti dage af Dhûl-Hijja).
 • Stedet for ihram er forskellig fra hvilken retning pilgrimmen kommer fra. Den følgende tabel opsummerer informationen omkring stederne, hvor man kan gå ind i ihram.
Indbyggere i ihram stederne Indbyggere af det Hellige område eller i Makka. Dhûl-Hulayfa Al-Juhfa Qarn al Manâzil Dhât 'Irq Yalamlam
Menneskene, der bor i en af ihram stederne (de fem kolonner yderst til højre i denne tabel) eller i omegnen går ind i ihram i deres hjem Indbyggere i det Hellige område (Haram) eller byen Makka, inkluderet rejsende, der bare opholder sig der, går ind i ihram hvor de startede. Dette sted 450 km. fra Makka, er Ihram stedet for mennesker der bor i Medinah og de, der rejser gennem Madina for at komme til Makka  Dette sted ligger 187 km. fra Makka og ligger mellem Makka og Madina. Det er ihram stedet for de personer, der kommer fra Syria, Palæstina, Egypten og Nord Afrika Et bjerg, nær Arafat. Dette er ihram stedet for personer, der kommer fra Najd (en region i Saudi Arabien) Det er det ihram sted, der ligger tættest på Makka  Dette sted 94 km. fra Makka, er ihram stedet for personer, der kommer fra Irak og andre, der bor øst for Arabien. Det er en del af Tihâma bjergene syd for Makka. Det er ihram stedet for personer, der kommer fra Jemen, Tihâma og Indien. 

 

Første skridt på pilgrimsrejsen

Før muslimerne begynder ritualerne for pilgrimsrejsen skal de, på det sted der er beregnet for ihram, klippe deres hår, klippe deres negle og fjerne det kropshår, der er normalt for muslimer at fjerne, for at være rene. Derefter tager man et bad (ghusl) og tager sit ihram tøj på. (for mænd også parfume). Efter det beder man to rakat sunnah for ihram. Efter bønnen siger man sin intension for hajj for sig selv, fra sit hjerte, gemmer den der og siger højt: "Allahumma inni urîdu al-hajja fa-yassirhu lî, wa-taqabbalhu minnî". (Åh Allah! Jeg ønsker at udføre pilgrimsrejsen, så gør det nemt for mig og accepter den fra mig). Hvis pilgrimmens intentioner er at ihram er for umrah (den mindre pilgrimsrejse) før hajj, skal han tænke, at det er hans intention. Hvis det er meningen, at det både er for Umrah og Hajj, skal han tænke det. Hvis en person tager på pilgrimsrejse og tager flyet direkte til Makka, skal han udføre ihram før han går ombord på flyet.

Derefter siger man den velkendte "Labbayk".

LABAJK ALLAHUMMA LABAJK
LABAJK LAA SJARIIKA LAKA LABAJK
INNAL HAMDA
WAL NIÂMATA
LAKA WALMULK
LAA SJAARIIKA LAK

(Her er jeg, oh Allah, her er jeg
Her er jeg, De har ingen partner, her er jeg
Sandelig al lovprisning, al yndest, og (hele) herredømmet tilhører Dem
De har ingen partner)

 • Efter pilgrimmen ankommer til Makka, går han til den Hellige moske og går rundt om Kabaen 7 gange. Hver omgang begynder i det hjørne af Kabaen, hvor den sorte sten er og går rundt mod uret. Det betyder, at Kabaen er på ens venstre side, når man går rundt om den. Imens man går rundt om Kabaen, påkalder man Allah (swt) og husker Ham så meget som muligt, mens man siger: "Allahumma eij'alhu hajjan mabrûran, wa sa'yan mashkûran, wa dhamban maghfûran". (Åh Allah, accepter denne hajj og gør den en belønnet anstrengelse og tilgiv mig mine synder). Denne omgang omkring Kabaen, bliver kaldt ankomst cirkulationen (tawâf al-qudûm). Ved omgangen om Kabaen er det påkrævet, som ved bøn, at man er ren og har den rette intention.

 • Efter udførelsen af ankomst cirkulationen, beder pilgrimmen to rakat ved Abraham (fred være med ham) pladsen.

 • Som det næste går pilgrimmen til den sti, der forbinder Safâ og Marwah (der i denne tid, er blevet bygget ind i en bygning i den Hellige moske) og går imellem dem 7 gange. Man starter med at gå ved Safâ, hvor pilgrimmen vender hovedet mod Kabaen, hvor pilgrimmen påkalder Allah (swt),  lovpriser Ham og bevidner Hans Enhed. Den første tur ender ved Marwa, hvor pilgrimmen vender sig mod Safâ og begynder den anden tur. Dette bliver man ved med indtil man har gået 7 turer, den sidste ender ved Marwa.

 • Når man er færdig med at gå mellem Safa og Marwa, skal de der havde intention om at udføre Umrah alene, barbere deres hoved eller klippe noget af deres hår. På dette tidspunkt kan man gå ud af ihram, hvilket vil sige, at de ting der var forbudt under ihram nu er tilladte. Man kan klippe sine negle, og mændene kan bære tøj, der er syet, dække deres hoveder og bruge parfume osv.

 • imidlertid, de, der er iført ihram for hajj eller hajj udover umrah, skal ikke barbere deres hoveder eller klippe hår af efter de har gået mellem Safa og Marwa. Istedet skal de blive i ihram indtil de har udført alle ritualerne for pilgrimsrejsen, der fortsætter i flere dage endnu.

 

 

 • På 8.dagen af Dhûl-Hijja, der er kendt som dagen for overvejelse, skal de der er gået ud af ihram, nu gå ind i ihram igen som pilgrim, fra det sted, de befinder sig på. Han eller hun går så videre til Mina for at overnatte der. I Mina beder pilgrimmen duhr, asr, maghrib, isha og fejr. Denne fejr bøn er kendt for fejr på Arafatdagen.

 

Efter solopgang den 9. dag i Dhul-Hijja, forlader pilgrimmen Mina og går mod Arafat. Arafat er en bred, forhøjet slette omkring 22 km. øst for Makka. Der samles pilgrimmene mellem duhr og asr bønnene. De står på Arafat indtil solnedgang, hvor de påkalder Allah, husker og lovpriser Ham. På Arafat dagen favoriserer Allah (swt) de af Sine tjenere, der stræber efter Hans ønsker og Han lader Sine Engle vidne på at Han tilgiver den, der  oprigtigt står på Arafat.

 

 • Efter solnedgang, den 9. dag i Dhul-Hijja går pilgrimmene til Muzdalifa, hvor de beder maghrib og isha sammen og tilbringer natten før aid. Efter de har bedt fejr den næste morgen, påkalder de Allah og fortsætter med at sige labbayk Allahumma labbayk. Det er  godt, hvis de samler småsten fra Muzdalifa, som de senere skal bruge på Pilgrimsrejsen.

 

 • Pilgrimmene går fra Muzdalifa til Mina før solen står op, for at udføre resten af ritualerne for hajj, som f.eks. slagte et dyr og stene Jamrat al-Aqaba. Denne dag, den 10. Dhul-Hijja, har flere ritualer end nogen anden dag på hajj. Det er samtidig den første dag i aid al- Adha. På denne dag intensiverer pilgrimmene deres dikr (at huske Allah (swt)) og lovpriser Ham endnu mere end ellers.

 

 • Jamarât (småsten eller bunker af småsten) er et sted i Mina, hvor pilgrimmene smider småsten på tre søjler. Det første sted steningen foregår, er omkring 1,5 km. mod Makka, det andet sted, er 157 m. tættere på Makka og det sidste Jamrat al-Aqaba,det tætteste sted på Makka, er 117 m. i retning af Makka.

 • Efter solopgang på denne dag, smider pilgrimmene de syv småsten, de samlede på Muzdalifa på Jamrat al-Aqaba (søjlerne) mens de lovpriser Allah (swt). Historien bag dette ritual, er at huske menneskets kamp mod Satan, der vil have os til at være ulydige mod Allah (swt).

 

 • Efter steningen af Jamrat al-Aqaba ofrer pilgrimmene et passende dyr. De skal derefter barbere deres hoveder, eller klippe deres hår. (kvinder klippe et symbolsk stykke af håret). Derefter kan de gå ud af ihram. Dette er kaldt den første frigørelse fra ihram.

 

 • Efter den første frigørelse fra ihram, bærer pilgrimmene deres normale tøj og går mod Makka for at gå rundt om Kabaen (den fortsatte tawaf). De udfører de samme ritualer som ved ankomsts tawaf. De skal derefter gå mellem Safa og Marwah, hvis de endnu ikke har gjort det.

 

 

 • Efter den fortsatte tawaf tager pilgrimmene tilbage til Mina for at blive i dagene d.11., 12. og 13. Dhûl-Hijja. Hver dag stener de søjlerne med syv småsten for hver søjle. Det er ikke lovligt at blive i Mina udover de tre dage. Efter denne stening, har pilgrimmene udført deres hajj.

 

Når pilgrimmen vil forlade Makka, skal han gå en farvel tawaf omkring Kabaen og derefter bede to rakat. Man skal også drikke af zamzam kilden og, hvis det ikke er for svært, røre ved den sorte sten på Kabaen, mens man beder Allah om Hans accept, Hans tilgivelse og om at være i stand til at komme igen. 

 

Umrah (den mindre pilgrimsrejse)

Umrah eller den mindre pilgrimsrejse, er bekræftet som Profetens sunnah en gang i en persons liv.

Umrah har ikke, som hajj en bestemt tid for dens udførelse, i stedet kan den udføres hele året igennem. Den der vil gå i ihram, kan gøre det på en af de føromtalte steder. Når en person, der vil udføre umrah, kommer til Makka, laver han tawaf (går rundt om Kabaen syv gange), går mellem Safa og Marwa syv gange. Derefter barberer han hovedet eller klipper håret. Dette er alt hvad der kræves af en umrah.

 

 

Skuespil

I Aid kan man lave et skuespil for børnene og med børnene for at de får en større forståelse for hvad hajj er. Vi har lavet en tekst man kan bruge enten fuldstændigt eller at arbejde udfra, men det er vigtigt at huske på ikke at lave skuespil eller film hvor man viser profeterne.

Skuespillet har en eller flere oplæsere, de læser teksten op imens børnene viser hvad man laver på hajj.

 

Al-Hajj - Pilgrimsfærden

Al-Hajj er en rejse til den hellige moske i Makka, masjid al-Haraam. Det er en rejse der skal gøre en muslim fri for dens synder og blive en bedre muslim. Inde i masdjid al-Haram ligger Kabaen, hvori den sorte sten er. Den sorte sten var oprindeligt en hvid sten, der var i Paradiset, men på grund af menneskenes synder, er den blevet sort. Profeten Mohammed bestemte hvor den skulle placeres, og han gjorde det på en retfærdig måde, der tilfredstillede alle stammefolkene.

Kabaen ligger lige under det sted i himlen hvor englene drager på Hajj.

Det første en muslim skal gøre, når han skal begynde hans Hajj er at iføre sig Ihraam. Ihraam er en tilstand man skal gå ned i, for at man kan blive ren i sine tanker og sit hjerte. Før man tager Ihraam på, skal man tage et bad og en mand skal så iføre sig hvide klæder. Imens man er Ihraam må man ikke gå i bad eller rede sit hår. Man må heller ikke diskutere eller skændes med nogen. Når man har gjort dét, er man parat til at udføre Hajj.

 

(her begynder børnene at "tage bad" og iføre sig de hvide klæder)

 

Det første man kan gøre, når man ser Kabaen, er at lave Tawwaf, at gå 7 gange rundt om Kabaen. Profeten Mohammed gjorde det på denne måde.

 

(Børnene går rundt om kabaen imens de synger Labajk Allahumma Labajk)

Man tager så hen til dalen Mina, hvor man beder og bliver der indtil næste dag. Mina er også det sted, hvor de fleste sover hver nat. Næste dag tager man så til Arafat-sletterne, hvor man også beder og laver meget duâ. Arafatbjerget var det sted, hvor den sidste aya blev nedsendt, hvori Allah, den Almægtige sagde, at Han nu havde fuldendt Islam for os. Det er på den dag i hele året, hvor Allah tilgiver mest. Derfor laver man duâ og beder om tilgivelse hele dagen.

 

(Børnene bevæger sig til Mina, Arafat og laver dua.)

 

Så går man stille og roligt hen til Muztalifah, hvor man laver dhikr og samler sten til de næste dages stenkast på satansøjlerne.

 

(Børnene går til Muztalifah, hvor de samler sten)

 

Efter morgenbønnen næste dag går man til dalen Mina, hvor man beder Âid-bønnen og så skal man kaste sten på satansøjlerne. Denne stenkast er et symbol på den begivenhed, der fandt sted, hvor Profeten Ibrahim (âlajhi salam) drømte at han skulle ofre hans søn Ismail for Allahs skyld. Ibrahim drømte det 3 gange og han ville adlyde Allah, så han tog hans familie med ud i ørknen og op på et bjerg, hvor han ville ofre ham. Sjaitan kom da forklædt som en mand til Ibrahim 3 gange på vejen derhen. Men hver gang kastede Ibrahim (alajhi salam) 7 sten på ham. De 3 steder hvor sjaitan kom til Ibrahim (alajhi salam), er de tre steder, hvor satansøjlerne står. Sjaitan prøvede også at gå til Ibrahims kone Hadjar og til Ismail, men de spyttede på ham, ikke engang lille Ismail kunne han vildlede.

Over 3 eller 4 dage kaster man hver dag 7 sten på hver søjle. Hver gang man kaster en sten laver man TAKBIR.

 

(Takbir siges højt, hvorefter børnene svarer Allahuakbar og begynder at kaste stenene på søjlerne)

 

Den første dag, hvor man kaster med sten skal man også slagte et dyr, som et symbol på at Allah, den Højeste sendte Gabriel ned med et lam, som Ibrahim skulle ofre i stedet for Ismail. Allah ville kun teste Ibrahims tro, som han bestod. Derfor kalder vi denne âid for offerfesten.

 

(Børnene slagter et lam, spiser og deler ud af kødet)

En mand skal så barbere hans hoved og en kvinde skal klippe en hårlok af på samme måde som det blev gjort i Profeten Mohammeds tid, for at symbolisere at de nu starter på et nyt og rent liv. Derefter går man ud af sin Ihraam og tager et bad.

 

(børnene stiller sig op i to lange rækker, pigerne i den ene og drengene i den anden. Der bliver hhv. klippet og barberet til alle er færdige)

 

Så tager man til Kabaen, hvor man laver Tawwaaf, går 7 gange rundt om Kabaen, imens man siger LABAJK ALLAHUMMA LABAJK.

 

Man laver også Sai, hvor man løber 7 gange imellem bjergene As-Safa og Al-Marwah. Der ligger en historie bag dette. Profeten Ibrahim (âlajhi salam) havde to koner, der boede i samme hus. Den ene kone blev jaloux og for at der ikke skulle komme intriger ud af det, sagde Allah at Ibrahim skulle tage hans anden kone og søn med ud i ørknen. Da han gik derfra lavede han duâ til Allah om at Han skulle beskytte dem.

Da Hadjar og Ismail havde spist og drukket alt hvad de havde med hjemmefra, begyndte Hadjar at blive bange, for Ismail var både tørstig og sulten. Hadjar ville lede efter vand, men da de jo var i en ørken, havde hun ingen steder at gå hen, hvor hun kunne finde noget. I fortvivlelse løber op på toppen af bjerget as-Safa for at kigge ud over det. Da hun ikke kan finde noget, løber op på toppen af bjerget al-Marwah for at kigge ud over det. Dette gør hun 7 gange. Til sidst blev hun så træt at hun gik tilbage til Ismail. Hun var helt sikker på at han var død af tørst, men da hun kom hen til ham, ser hun til hendes store overraskelse at han er glad. Hun så at i sandet lige ved hans fod sprudlede det med vand og han sad og plaskede i det. Hadjar takkede Allah meget og hun kaldte denne kilde for Zam-Zam. Vandet derfra er det reneste der findes på jorden og denne kilde vil aldrig udtørre.

 

(Børnene begiver sig over til bjergene, nogle løber frem og tilbage mellem as-safa og al-marwah og andre sidder i midten ved zam-zam og drikker)

 

Man går igen tilbage til Mina, hvor man igen kaster sten på satansøjlerne og man holder Âid.

 

(Børnene hilser på hinanden og siger aid mubarak)

 

Til sidst kan man lave en afskeds-tawwaf, hvor man siger farvel til Kabaen.

 

(Børnene går rundt om Kabaen og synger Labajk Allahumma Labajk)

Man skal mindst én gang i sit liv tage på Hajj, hvis man har råd til det. Alle ens tidligere synder og fejltagelser vil blive tilgivet og man vil starte som ny.

 

Hvordan laver man kulisserne?

 

Kabaen:

En stor papkasse dækkes med sorte sække, guldpapir limes på som vist på billedet (kig evt efter et foto af Kabaen)

 

As-Safa og Al-Marwah:

Vi brugte et lagen over en stol med et skilt på, men det må kunne gøres bedre.

 

Satansøjlerne var tre koste, men de kan laves af pap

Stenene var små papirkugler