Respekt for forældrene

 Vi ved at vi altid skal være venlige overfor alle og respektere dem vi kender og møder, men dem der har størst krav på vores respekt, er vores forældre.

Allah, den Højeste, har gjort dét meget klart for os i Koranen. Det største tegn for os er, at Han sætter forældrene op ved siden af Ham selv. Han siger i et vers ud af mange på samme måde: ”Vær taknemmelig mod Mig og mod jeres forældre. Hos Mig er det (endelige) mål.” (Luqman 31:14)

 

Allah siger at vi skal være taknemmelige mod Ham, for alt det Han har givet os og siger samtidig, at vi også skal være taknemmelige mod vores forældre, for alt det de giver os.

Allah, den Barmhjertige, viser os på denne måde, hvilken stor rolle forældrene har, da intet andet kan sættes op ved siden af Allah. Allah er Den Universelle, langt Ophøjet over os, men alligevel tager Han forældrene med op ved siden af Sig.

 

Det er Allah, der har bestemt at vi skulle skabes og beordret at der skulle pustes liv i os, men han har valgt kvinden til selv at bære sit barn og få barnet bragt til verden. Han har derefter valgt at moren og faren skal passe på deres barn i hele dets levetid, det vil sige at forældrene skal opdrage deres børn, lære dem om godt og ondt og vise dem den rigtige vej i livet efter Koranens budskab og vores Profets  vejledning.

 

Derfor, siden Allah har givet forældre denne store opgave at passe på deres børn hvert sekund i timen, hele dagen, resten af livet, kræver Han også, at børnene viser deres forældre stor respekt.

 

Der bliver sagt i flere Hadith at et barn, der ikke respekterer sine forældre, ikke vil komme i Paradis. Allah vil forbande den person, der taler respektløst til sine forældre.

 

Når ens forældre bliver ældre, har Allah sagt at man da især skal være overbærende med dem.

Når mennesker bliver ældre, kan de måske nogle gange blive lidt sære, og det kan mange gange være svært for børn at forstå alt, hvad deres forældre siger, men Allah har sagt at man da skal vise ekstra omsorg for dem og børn der gør sådan, vil selvfølgelig få meget belønning fra Allah.

Der står i Koranen: ”Og din Herre har påbudt at du tjener Ham alene og viser godhed mod forældre. Hvad enten en af dem eller de begge, når den høje alder hos dig, så sig aldrig ”Uff” til dem og stød dem ikke bort, men tal et nådigt ord til dem. Og skænk for dem ydmyghedens vinge af barmhjertighed og sig: Min Herre vis dem barmhjertighed, ligesom de tog sig af mig, da jeg var lille.” (17:24-25)

 

Det mindste dårlige ord, man kan komme i tanke om er nok ”Uff” og det er det ord, som Allah valgte i Koranen. Med det vil Han sige til os at selv ikke det mindste ord, har et barn lov til at sige imod sine forældre.

Et barn har ingen ret til at gå imod sine forældre, kun hvis det indebærer en synd. Hvis dine forældre forlanger noget af dig, som du ikke må i Islam, skal du ikke adlyde dine forældre, men fortælle dem at det er Haram (forbudt) i Islam og at du derfor ikke kan hjælpe dem.

 

Et barn skal altid tale pænt og høfligt til sine forældre. Barnet må ikke tale med høj stemme eller smække med døre eller andet.

 

Et barn har selvfølgelig også rettigheder. Et barn har krav på kærlighed, omsorg og forståelse. Forældre må heller ikke råbe ad sit barn og slet ikke slå sit barn, men det berettiger alligevel ikke barnet til at være næsvis eller hovmodig, hvis hans eller hendes mor eller far, har handlet på en forkert måde.

Forældre skal altid prøve at finde den mest retfærdige løsning og altid finde den, der stemmer overens med Islam. En forælder har også pligt til at fortælle sit barn om livet, udruste barnet, så det kan klare sig i alle livets opgaver. Forældre skal lære deres barn at få selvtillid og selvbeherskelse.

 

Men forældre kan selvfølgelig også komme til at fejle. De kan fx give et forbud omkring noget, der måske kunne løses på en anden måde, men derfor skal barnet alligevel rette sig efter det.

Det kan også tit være svært for børn at forstå hvorfor deres forældre handler som de gør, men forældre har langt bedre viden end deres børn og vil blot beskytte deres børn mod at lave nogle fejltagelser, de senere vil fortryde.

 

Allah, den almægtige har åbenbaret tre vers i Koranen, som står i par og ingen af disse par vil blive accepteret af Allah, hvis de ikke begge bliver overholdt. Det første vers er: ”Adlyd Allah og adlyd Sendebudet.” Derfor hvis der er nogen, der kun adlyder Allah og ikke Hans Sendebud, vil det ikke blive accepteret af Allah. Det andet vers lyder: ”Oprethold bønnen og betal Zakat (penge der skal betales til fattige mennesker lige efter Ramadan, for at de også har råd til at holde en god Âid).” Derfor hvis nogen beder deres bøn, men ikke betaler Zakat, vil det ikke blive accepteret fra Allah. Og i det tredje vers siger Allah: ”Vær taknemmelig mod Mig og mod jeres forældre.” Derfor hvis nogen kun er taknemmelig mod Allah, men ikke mod deres forældre, vil det ikke blive accepteret af Allah. Det er derfor at den hellige Profet Mohammed  har sagt: ”Allahs velbehag består af forældrenes glæde og Allahs vrede består af forældrenes vrede.”    

 

Allahs Sendebud  har også informeret os om de største synder i Islam. Han sagde: ”At sidestille noget med Allah og ulydighed overfor forældre.” Han sagde samtidig at dem, der ikke respekterer deres forældre ikke vil komme i Paradis. (Bukhari og Muslim)

 

Allah vil kun advare os om, hvor galt det vil gå, hvis vi ikke respekterer vores mor og far. Det er ikke Allah, der forudbestemmer hvem, der skal straffes, det er noget folk har bestemt for dem selv. Han har fortalt alt hvad vi skal gøre og alt hvad vi endelig skal holde os fra. Han har givet os Koranen, hvori vi kan finde svar på alt og Han har sendt et Sendebud (Mohammed ), der var perfekt, for at vi skal efterleve hans eksempel, så godt vi kan, som vi har lært fra Sunna. Allah har givet os alle midlerne, så det er op til os at bruge dem optimalt. Gør vi alt hvad Allah har befalet os, vil vi opnå den evige lykke, nemlig Paradiset.

 

Allah har valgt at forældrene skal nyde denne store respekt på grund af den store opgave det er, at passe på sit barn hele livet. Især moren skal nyde respekt og omsorg. Faktisk har hun ret til tre gange så meget som faren. Det har vi fået at vide fra Profeten Mohammed  fra denne beretning:  

Engang spurgte en mand Profeten  hvem der havde størst krav på hans respekt, og Profeten  svarede ’din moder’. Manden spurgte så, hvem der havde det næststørste krav på hans respekt og Profeten  svarede igen ’din moder’. Manden spurgte så, hvem der derefter havde ret til hans respekt og omsorg og han fik igen svaret ’din moder’.

Manden undrede sig lidt over, at Profeten  havde sagt hans moder tre gange. Han tænkte at han måske ikke havde udtrykt sig helt klart, så han spurgte igen, hvem der så derefter havde ret til hans respekt og Profeten  svarede ham ’din fader’. Manden forstod nu at det betød, at hans moder skulle have den allerstørste respekt og omsorg, før nogen som helst anden.

 

 

Grunden til dette er, at det er moderen, der bærer på barnet i maven igennem ni måneder. Hun bringer sit barn til verden og hun giver derefter sit barn mælk at vokse på.

Hun vil fremover altid sørge for sit barn. Hun vil bade sit barn, vaske dets tøj, sørge for at sit barn ikke går sulten i seng og hun vil altid trøste sit barn og give det kærlighed. Hun er også den, der holder sig vågen om natten, for at se til sit barn og hun vil altid sætte sit barns behov før hendes egne.

 

Moderen er også den, der har det største bånd til hendes barn i modsætning til fx faren og det er fordi at hun har haft barnet indeni sig. Hun har mærket det vokse og mærket de små ben sparke på hendes mave. Du vil altid kunne elske din mor, men du vil aldrig kunne elske hende ligeså meget, som hun elsker dig.

En moders kærlighed står for evigt og er ubrydeligt. Det er derfor at Profeten  har sagt, at ’Paradiset ligger under Moderens fødder’.

 

Du vil altid få meget belønning fra Allah for alt det gode du gør for din moder, men det vil alligevel aldrig kunne række nok for alt det, som din moder gør for dig.

 

Profeten Mohammed  har sagt: ”Dine forældre en den bedste port i al-Djinna (Paradiset), (så) tab porten eller vogt den.”

 

Det betyder at hvis du altid har respekt for dine forældre, altid taler høfligt til dem og altid sørger for at de ikke mangler noget og er der for dem hver gang, de må få brug for dig, så vil Allah åbne den bedste port i Paradiset for dig. Derfor skal du sørge for at vogte denne vej til Paradis, passe på den, for hvis du ikke gør dette, vil du miste denne store mulighed for at komme i Paradiset.

 

Profeten Mohammed  har gjort det klart i flere Hadith, at hvis Allah ikke er tilfreds med den måde, du har behandlet dine forældre på, så vil alle dine andre gode handlinger ikke gavne dig. Det kan vi bl.a. læse i dette Hadith:

 

En mand spurgte engang Profeten : ”Allahs Sendebud, hvis jeg beder de fem daglige bønner, faster igennem måneden Ramadan, betaler min Zakat og rejser på Hadj til Allahs Hus, hvad vil min belønning så være?”

Allahs Sendebud  svarede: ”Dem der gør det, vil være sammen med Profeterne, dem der bevidner sandheden, martyrerne og de retskafne, undtagen hvis de ikke har respekteret deres forældre.”

 

Det vil sige, at selvom du har udført alle de pligter, Allah har sagt du skal gøre, så vil de ingenting hjælpe, hvis ikke du som det allervigtigste, har passet godt på dine forældre. Forældrene har meget stor betydning.

Og det er fordi at alt hvad forældrene gør, er at hjælpe deres børn frem på en vej, der vil være sikker for dem. De forbud de giver deres børn, er fordi de kan se, at det ikke vil være godt for deres barn. De kan se, at deres barn vil komme til skade. Forældrene har erfaring fra deres mange år i livet. Børnene er først ved at lære.

 

Allah, den Almægtige åbenbarede til Profeten Musa (Moses) (AS): ”Musa, ær dine forældre, for den der ærer sine forældre, vil Jeg øge hans liv i stort omfang og give ham børn, der vil ære ham, men hvis nogen ikke har respekt for deres forældre, vil Jeg indskrænke hans liv og give ham børn, der ikke vil respektere ham.” 

 

Med det siger Allah, at Han vil belønne det barn med gode ting, som respekterer sine forældre og Han vil give ham børn, som vil være gode ved ham, men hvis du ikke er god ved dine forældre, vil Allah ikke belønne dig og Han vil give dig børn, som heller ikke vil respektere dig, på samme måde som du selv har gjort.

 

Børn skal også huske på, at Profeten  har sagt til os, at vi kun må spørge om noget tre gange. Hvis vi stadig får et nej efter vi har spurgt tredje gang, må vi ikke spørge mere.

Det betyder at vi ikke har lov til at plage. Når man har fået et nej, er der ikke mere at diskutere.

 

Forældre kan nyde denne store respekt fra deres børn, som de også har pligt til at passe godt på og belære om alt i livet, men samtidig skal børn også vide, at de får en kæmpe belønning for at vise deres forældre respekt og omsorg.

Allah har forbudt dem at træde ind i Paradiset, som ikke har behandlet deres forældre godt, men til gengæld har Han lovet dem, der respekterer og passer på deres forældre, at de må træde ind i Paradisets overdådige Have igennem den bedste Port.